Mała Księżniczka

Temat: seminarium metodologiczne - prof. Gruszczyński. Pytanie
Zajęcia wyglądają mniej więcej tak, jak Metody i Techniki Badań Społecznych, czyli generalnie wg prof. Gruszczyńskiego studenci niewiele potrafią, niewiele rozumieją i ogólnie ich poziom wiedzy jest tragiczny W ciągu całego seminarium przygotowtywać będziecie badanie, na jakiś wybrany przez was temat (wybór i opracowanie tematu, pytania, hipotezy, próba, konstruowanie kwestionariusza ankiety etc) Osobiście radzę się przłożyć do przedmiotu, wiedzieć dokładnie jakie badanie chcę się przeprowadzić i dlaczego akurat takie, no i poszperać w materiałach o tworzeniu kwestionariusza ankiety... Na moich zajęciach okazało się, że prawie cały rok w ogóle nie umie logicznie myśleć i zadawać logicznie spójnych, zamkniętych pytań A tak między nami, to prof. Gruszczyński jest bardzo...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=2921