Mała Księżniczka

Temat: Prasa - styczeń/luty 1919
...przegląd dnia 17 stycznia 1919 r. Polska została zaproszona przez zwycięskie państwa Ententy do udziału w konferencji pokojowej w Paryżu. Według planów konferencja pokojowa ma rozpocząć się w dniu jutrzejszym, tj. 18 stycznia 1919 roku i biorą w niej udział państwa zwycięskie w Wielkiej Wojnie. Mocarstwa zachodnie, a w szczególności Francja i Wielka Brytania optują za przedstawicielstwem strony polskiej przez Komitet Narodowy Polski, na czele z Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim. Francja, Wielka Brytania oraz Włochy oficjalnie domagają się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej natychmiastowego wycofania polskich oddziałów wojskowych z obszaru Spisza i Orawy. Argumentują swe wezwanie neutralnością terenów Spisza i Orawy oraz brak ustalenia przynależności terytorjalnej Śląska Cieszyńskiego....
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2256

Temat: ROCZNICE
15-08-1917 W Lozannie powstaje KNP W Lozannie powstaje Komitet Narodowy Polski. Skupiał on środowiska Narodowej Demokracji i Stronnictwa Polityki Realnej. Prezentował stanowisko antyniemieckie. Dążył do zorganizowania Armii Polskiej we Francji. Przez państwa Ententy został uznany za oficjalnego przedstawiciela Polski w polityce międzynarodowej. Jego przywódcami byli Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Erazm Piltz, Marian Seyda i Maurycy Zamoyski.
Źródło: polskaofensywanarodowa.fora.pl/a/a,101.html


Temat: www.nrstargard.prv.pl
Na wiosnę 1944 roku, w samych Narodowych Siłach Zbrojnych było 65 tysięcy żołnierzy, ponad drugie tyle weszło wtedy w skład Armii Krajowej, w której byłojuż wielu Narodowców. Grubo ponad 100 tysięcy żołnierzy to już nie kilkadziesiąt, lecz kilkaset tysięcy... A co do I WŚ, to fakt, że nie tylko Narodowcy odzyskali dla Polski niepodległość, ale żadna inna opcja polityczna tak się do tego nie przyczyniła. Wystarczy wspomnieć Komitet Narodowy Polski w Paryżu i to co Roman Dmowski oraz Ignacy Paderewski zrobili na Konferencji Wersalskiej. Dalej należałoby wspomnieć o Wojciechu Korfantym, trzech Powstaniach Śląskich i jedynym wygranym w historii Polski powstaniu – Powstaniu Wielkopolskim (dzięki niemu w Wersalu Wielkopolska została przyznana Polsce). Oczywiście Piłsudski nie wspomógł Narodowców w tych walkach. Kolejną sprawą jest odparcie...
Źródło: forumksm.type.pl/viewtopic.php?t=750


Temat: Ile macie lat?
...węgierski i czeski, cesarz niemiecki (* 1557) 1673 - ks. Augustyn Kordecki, paulin, obrońca klasztoru na Jasnej Górze 1816 - Maria I, królowa Portugalii (* 1734) 1925 - George Curzon, polityk brytyjski (* 1859) 1962 - Charles Wright Mills, socjolog amerykański (* 1916) 1993 - Polykarp Kusch, fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla (* 1911) 2004 - Juliana, królowa Holandii (* 1909) Wydarzenia w Polsce 1848 - w Poznaniu utworzono Komitet Narodowy Polski. 1921 - na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt. 1942 - na murach Warszawy pojawił się Znak Polski Walczącej. 1942 - w Zgierzu hitlerowcy dokonali publicznej egzekucji 100 Polaków, a 300 wywieźli do obozów koncentracyjnych. 1950 - utworzono Fundusz Kościelny. 1956 - I sekretarzem KC PZPR został Edward Ochab. 1957 - rozpoczęcie produkcji Syreny samochodu polskiej konstrukcji 1970 - utworzono...
Źródło: uniat.fora.pl/a/a,597.html
Temat: Roman Dmowski
...w takim zakresie jaki był wówczas możliwy do ujawnienia zawarł w słynnej publikacji „Niemcy,Rosja i kwestia polska” wydanej w 1908r. Dokonał w niej chłodnej, opartej na szerokiej wiedzy, analizy sytuacji politycznej Polski - położonej między Rosją a Niemcami. Wnioski jakie z tej analizy wyciągnął, zaszokowały wówczas wielu Polaków i do dzisaj są aktualne. W czasie I wojny światowej, w sierpniu 1917r. Dmowski utworzył w Paryżu Komitet Narodowy Polski, złożony z działaczy ze wszystkich trzech zaborów. W 1918r. obejmuje zwierzchnictwo nad tworzącą się pod dowództwem Józefa Hallera armią polską we Francji. Następnie zyskuje uznanie Komitetu Narodowego za przedstawicielstwo Polski przez państwa sprzymierzone. W 1919r. obejmuje funkcję delegata Polski na konferencję pokojową w Paryżu. 28 czerwca Dmowski obok Paderewskiego, jako jeden z dwóch polskich...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=4252


Temat: JAK bedzie wyglądac egzamin z ciesiela??
...Wielkopolskiego? Major Stanisław Taczak, a od 16 stycznia 1916 roku generał Józef Dobór-Mośnicki Kto był pierwszym prezydentem II RP? Narutowicz w 1922 roku Kiedy została zatwierdzona konstytucja marcowa? 17 marca 1921 roku Jakie były tereny sporne z Litwą? Wileńszczyzna i Słowiańszczyzna Gdzie mieściły się obozy jenieckie w Rosji? Kozielsk i Staszków Rozwiń skrót KNP, podaj datę założenia oraz nazwisko prezesa. Komitet Narodowy Polski, 15.08.1917, Roman Dmowski W którym roku Haller wrócił do Polski? 1919 ale ja to dostałem i jest tu pełno błedow,(jest to wersja ktora krazyw wersji mini) najpierw trzeba sprawdzic odpowiedzi potem drukowac pozdr
Źródło: nic-nac-project.de/~cieciu/phpBB/viewtopic.php?t=642


Temat: Rys historyczny Obozu Narodowego - część 2
...podczas I wojny światowej W chwili wybuchu wojny narodowi-demokraci podtrzymali swoje prorosyjskie stanowisko. Na posiedzeniu Dumy w Petersburgu 8 sierpnia 1914 r., poseł polski z Kielc, Wiktor Jaroński oświadczył w imieniu Koła Polskiego, iż Polacy w tej wojnie opowiadają się po stronie koalicji antyniemieckiej, a celem jest zjednoczenie trzech zaborów[52]. W listopadzie 1914 r. z inicjatywy ruchu wszechpolskiego powstał w Warszawie Komitet Narodowy Polski skupiający siły proalianckie w skład, którego oprócz 14 narodowych demokratów weszło 6 realistów ze Stronnictwa Polityki Realnej i 7 bezpartyjnych. 25 listopada 1914 r. Komitet wydał odezwę, w której głosił, że celem narodu jest „rozbicie złowrogiej potęgi niemieckiej i zjednoczenie Polski pod berłem monarchy rosyjskiego”[53]. Stanisław Wojciechowski, wchodzący w skład KNP, po latach...
Źródło: polskaofensywanarodowa.fora.pl/a/a,38.html


Temat: Negocjacje międzypartyjne w sprawie utworzenie nowego rządu
Uśmiecha się pobłażliwie. Ministerstwa spraw wewnętrznych czy spraw wojskowych - nieważne? Dobre sobie... Szanowni Państwo, tak się składa, iż w obecnym okresie Polska potrzebuje silnej dyplomacji. A to endecja ma najsilniejsze kontakty z zagranicą, chociażby poprzez Komitet Narodowy Polski. Dzięki temu moglibyśmy najwięcej osiągnąć. Tu nie chodzi o zaszczyty czy funkcje, ale o to co mamy do zaoferowania Polsce. I w wypadku polityki zagranicznej, nasza oferta jest lepsza od pozostałych, najlepsza dla polskiego Narodu.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2252


Temat: Polskie ośrodki władzy
...centralnych była ewidentna. Niemcy przegrywali kolejne bitwy na froncie zachodnim, następował rozpad Austro-Węgier. Na ziemiach polskich została powołana w 1917 roku przez Berlin i Wiedeń Rada Regencyjna podporządkowana władzom niemieckim. Jej kompetencje były mocno ograniczone, nie miała wpływu na politykę zagraniczną ani nie posiadała władzy nad Polską Siłą Zbrojną - polskimi oddziałami w armii niemieckiej. Poza krajem działał Komitet Narodowy Polski w Paryżu, który stał się formą emigracyjnego rządu uznawanego przez państwa Ententy za oficjalnego reprezentanta Polski. Jego głównym przywódcą był twórca Narodowej Demokracji Roman Dmowski. Ośrodek ten sprawował władzę nad tworzącą się Armią Polską we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera (tzw. Błękitna Armia). W zaistniałej sytuacji w październiku 1918 roku Rada Regencyjna...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4465


Temat: Kalendarium
...(ur. 1924) 2008 - PĂŠter Baczakó, węgierski sztangista (ur. 1951) 2008 - Waleria Fuksa, polska działaczka kulturalna (ur. 1914) Wydarzenia w Polsce 1656 - Król Jan II Kazimierz złożył we lwowskiej katedrze śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski i zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. 1683 - Cesarz Leopold I zawarł z Janem III Sobieskim przymierze skierowane przeciwko Turcji. 1848 - Komitet Narodowy Polski zniósł część obowiązków chłopskich wobec dworów. 1900 - Podpoznańskie miejscowości: Łazarz, Wilda i Jeżyce zostały przyłączone do Poznania. 1919 - Powołano Główny Urząd Miar. 1919 - W poznańskim Ogrodzie Botanicznym (dziś Park Wilsona) otwarto Palmiarnię. 1919 - założono I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 1930 - PLL LOT uruchomił pierwsze...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Podsumowanie II RP
...wojny, scharakteryzować strukturę społeczną oraz stan stan krajowej gospodarki, a także określić polską politykę zagraniczną. W czasie wojny na terenach znanych nam dzisiaj jako państwo polskie oraz państwo ukraińskie, a także za granicą powstawały zakładane przez polskich polityków lokalne ośrodki władzy. Do najprężniej działających należały Polska Komisja Likwidacyjna Wincentego Witosa, Naczelna Rada Ludowa i Komitet Narodowy Polski stworzone przez liderów Narodowej Demokracji (gł.Roman Dmowski). Nie bez znaczenia jest fakt, iż jesienią 1918 powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Liderzy tych, ale także innych organizacji politycznych będą później walczyć o władzę w niepodległej Polsce. Zupełnie inną kwestią jest pozycja marszałka Józefa Piłsudskiego w nowonarodzonym państwie....
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4256


Temat: Komentarze/pytania
...słabszego wypowiada partia która chce rozmowy z Ukraińcami podczas gdy oni atakują nieprzerwania nasze miasta i postępują w barbarzyński sposób z ludnością cywilną. Ale rozumiem, że to nie jest pozwalanie na gnębienie słabszego. Nie celem endecji jest rozwój całego naszego Narodu i uczynienie państwa przez niego zamieszkałego godnym wyzwań jakie stawia przed nim historia. Przypominam, że to między innymi obecnie działający w Paryżu Komitet Narodowy Polski doprowadził do uznania przez zwycięskie mocarstwa niepodległości Polski jako sprawy zawodniczej. Że to ten Komitet prowadzi rozmowy w sprawie uznania Wielkopolski i Pomorza jako części składowych naszej ojczyzny. Nie jesteśmy też jak lewica która głosi, że złupienie klasy średniej i wyższej wprowadzi w Polsce powszechną równość bo wszyscy będą jednakowo biedni. My postulujemy by warstwy uboższe miały...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2318


Temat: Bieżące kalendarium gry
...Moraczewskiego oraz powołanie Rządu Jedności Narodowej pod przewodnictwem Stanisława Grabowskiego (alik), członka Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast". 16 stycznia 1919 - pogrzeb tragicznie zmarłego zwolennika endecji, zabitego w trakcie manifestacji w Łodzi. 17 stycznia 1919 - Rzeczpospolita Polska została zaproszona przez zwycięskie państwa Ententy do udziału w konferencji pokojowej. 18 stycznia 1919 - Komitet Narodowy Polski został uznany za oficjalną reprezentację Republiki Polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu. 26 stycznia 1919 - odbyły się pierwsze w wolnej Rzeczypospolitej wybory do Sejmu Ustawodawczego 30 stycznia 1919 - pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego OG: Jeżeli ktoś chce coś dodać (szczególnie odnośnie działalności partyjnych - pisać na PW gotowe podpunkty)
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2207


Temat: Egzamin z Historii Polski XX wieku
...kto był np. pierwszym premierem II RP, marszałkiem Sejmu I kadencji, metropolitą krakowskim w latach 1964-1978, twórcą polskiej szkoły filmowej -przyporządkuj osoby do pojęć (było tego trochę i to dość szczegółowo) np. Wasyl Mudryj - wicemarszałek Sejmu, Marian Kukiel - MON, Adam Rapacki - MSZ, Zygmunt Wenda - OZN, Stanisław Cat - Mackiewicz - konserwatyści Póki co było nieźle, ale jak zobaczyłem opisówki, to mi oczy wyszły: Komitet Narodowy Polski; Obrady Okrągłego Stołu. Po stronie A4 na każdy temat, więc aż tak szczegółowo nie trzeba się rozpisać.
Źródło: politology.fora.pl/a/a,519.html


Temat: Historia - rozbiór
...Polski: Proaustriacka - Piłsudzki Prorosyjska - Dmowski i Endecja Polskie Formacje po I wojnie l Legiony Polskie l Korpusy Polskie w Rosji l Armia Polska we Francji pod dowództwem gen. Hallera l P.O.W. Polska Organizacja Wojskowa Lokalne ośrodki Władzy Polskiej l Rada Regencyjna l Polska Komisja Likwidacyjna (?) l Tymczasowy Rząd Ludowy w Lublinie l Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego l Komitet Narodowy Polski w Paryżu Reformy l 8-godzinny dzień pracy l powszechna oświata lobowiązkowe ubezpieczenia l <nie mogę się doczytać> wybory do sejmu Part 1 var _r = document.referrer ? encodeURIComponent(document.referrer) : ''; var _w = encodeURIComponent(document.location.href); var _e = document.inputEncoding ? document.inputEncoding :...
Źródło: ictg.fora.pl/a/a,82.html


Temat: Ja pierdole
...się Piłsudskiego Piłsudskiego rada regencyjna powierza mu władze wojskową. 11.11 .1918 rozejm , Niepodległość 14 listopad 1918 RR przekazuje Piłsudskiemu pełnie władzy Rząd Jędrzeja Moraczewskiego Reforma rolna i nacjonalizacja niektórych gałęzi przemysłu -8 godzinny Dzień Rady -ubezpieczenia zdrowotne -demokratyczna ordynacja wyborcza -Ententa nie uznają rządu , komitet Narodowy Polski monopolizuje politykę zagraniczną Rząd Ignacego Paderewskiego Styczeń 1919 Rząd koalicyjny (Endecja ) (PPS –ludowy ) -uznanie przez Entente co umożliwia Polsce pełny udział w konferencji Wersalskiej -wybory do Sejmu Ustawodawczego -styczeń 1919 - wybory w królestwie królestwie Galicji zachodniej ; czerwiec posłowie z Poznańskiego Uchwalenie przez Sejm...
Źródło: sportowa93.fora.pl/a/a,18.html


Temat: POGŁĘGIAJMY LEKCJE HISTORII
...NIEPODLEGŁA Polska". Dopiero gdy Rosja w wyniku rewolucji lutowej 1917 roku obaliła carat - uznano "najzupełniejsze prawo narodu Polskiego do samodzielnego prawa decydowania o sobie i do niepodległego państwa z zastrzeżeniem jego powiązania z Rosją - wolnym sojuszem wojennym. Jak również już wiemy, że Francja przystąpiła do tworzenia Armii Polskiej pod polskim sztandarem. We wrześniu 1917 roku, rząd francuski uznał Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu pod przewodnictwem Romana Dmowskiego - postać do naśladowania na emigracji, która w olbrzymiej mierze przyczyniła się do odzyskania niepodległości. W ślad za Francją poszła Anglia, Włochy i Stany Zjednoczone. Dnia 8 stycznia 1818 roku, prezytent USA - T.W. Wilson (póżniejszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie Pokoju), wśród swoich sławnych 14 punktów programu pokojowego w Europie,...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,945.html


Temat: ROCZNICE
04-10-1918 Gen. Haller przejmuje dowództwo nad armią polską we Francji Komitet Narodowy Polski powierza dowództwo nad formującą się we Francji armią polską gen. Józefowi Hallerowi. Armia w chwili świetności liczyła ponad 100 000 żołnierzy i nazwana została "Błękitną Armią". Składała się z jeńców wojennych z armii austro-węgierskiej i niemieckiej (około 35 000) oraz ochotników z Polonii amerykańskiej (22 000 osób) oraz brazylijskiej (około 300 osób).
Źródło: polskaofensywanarodowa.fora.pl/a/a,101.html


Temat: Roman Dmowski
...tak zwanych Prus Zachodnich i Wschodnich, włączenia całej Galicji, połowy Śląska Cieszyńskiego, a na wschodzie guberni kowieńskiej, wileńskiej, grodzieńskiej, części mińskiej i Wołynia. Memoriały Dmowskiego były wyrazem nie tylko niepodległościowych aspiracji Polaków, ale również znakomitym opisem przyszłego kształtu Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki Dmowskiemu w sierpniu 1917 r. powstał w stolicy Francji Komitet Narodowy Polski, który został wkrótce uznany przez państwa zachodnie za oficjalną reprezentację polską. Kolejnym krokiem na rzecz niepodległej Polski było utworzenie przez KNP we Francji Armii Polskiej pod dowództwem generała Józefa Hallera. Wreszcie ukoronowaniem dyplomatycznej aktywności Dmowskiego był udział delegacji polskiej (Roman Dmowski, Ignacy Paderewski) w konferencji pokojowej w Wersalu. Wzięły w niej...
Źródło: polskaofensywanarodowa.fora.pl/a/a,120.html


Temat: Lipiec/Sierpień 1930
...aż do najskromniejszego żołnierza czy robotnika, wysiłek, którego pięknym wyrazem była armia ochotnicza, dowodzona przez gen. Hallera, odwrócił grożące nam straszliwe niebezpieczeństwo. Niemniej jednak wypadki w lecie r. 1920 poważnie przyczyniły się do klęski naszej w sprawie Śląska Cieszyńskiego, Warmii, Mazur i Powiśla, a i na wschodzie nie pozwoliły nam zrealizować całego programu terytorialnego, nakreślonego przez Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Wyprawa kijowska, wszczęta bez wiedzy i woli narodu, stanowi dowód, jakim niebezpieczeństwem grozić mogą krajowi rządy nieodpowiedzialnych ludzi, którzy są pozbawieni jasnej i trzeźwej myśli politycznej.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=936


Temat: Nadanie imienia Generała Andersa Zespołowi Szkół w Poznaniu
...Dowództwa Głównego ppłk W. Anders pełnił do 28 IV. W I 1919 gen. J. Dowbor-Muśnicki wprowadził Andersa w swój plan operacyjny opanowania Pomorza Gdańskiego z pomocą armii gen. Józefa Hallera. Koncepcja ekspedycji morskiej „błękitnej” armii na Pomorze sięgała zamiarów Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z grudnia 1918 i była silnie popierana przez Romana Dmowskiego. Po wybuchu powstania w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 ani Komitet Narodowy Polski, ani Komisariat Naczelnej Rady Ludowej nie zrezygnowały z prób zrealizowania koncepcji z XII 1918 roku. Jak wynika z protokołu posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego z 4 I 1919: Projekt okupacji linii Gdańsk – Toruń wojska alianckie przedstawiony marsz. Fochowi i p. S. Pichonowi [minister spraw zagranicznych Francji – B.P.] dojrzewa i robi nadzieję, iż przewóz wojsk polskich z Francji do kraju będzie...
Źródło: powstaniewlkp.fora.pl/a/a,90.html


Temat: Józef Haller
...męstwem zaimponował przeciwnikowi. Brygadzie Hallera przypadł zaszczyt kolejnej walki z każdym z trzech zaborców. Imię Hallera stało się głośne na cały świat. Polska Organizacja Wojskowa proponowała mu tworzenie armii pod jednym dowództwem w zastępstwie Komendanta Piłsudskiego więzionego w tym czasie w Magdeburgu. Ostatecznie przez Moskwę i Murmańsk udał się do Francji, gdzie objął naczelne dowództwo tworzonej przez Komitet Narodowy Polski armii polskiej. 4.X.1918 r. generał Haller został mianowany Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. 6.X.1918 r. złożył przysięgę na sztandar narodowy. Gdy w końcu października wyzwolił się Kraków, a 11 listopada Warszawa na czele wojsk stanął Piłsudski jako Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny. Chwilowo Polska miała dwa rządy, jeden w kraju a drugi w Paryżu. Gdy zaczęło zagrażać nowe niebezpieczeństwo...
Źródło: trzynastacy.fora.pl/a/a,34.html


Temat: Kontakt z GM
Marszałek Piłsudski odpowiada, że najsampierw próbował przekonać Ignacego Jana Paderewskiego do objęcia urzędu premiera. Ten jednakże widzi dla siebie inną rolę w odbudowie Rzeczypospolitej. Ponadto w dalszym ciągu Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania oraz Włochy uznają Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim i Ignacym Janem Paderewskim jako oficjalnego reprezentanta odradzającej się Rzeczypospolitej.
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2213


Temat: Negocjacje międzypartyjne w sprawie utworzenie nowego rządu
...także w kółko powtarzać zapewnień, iż ani nie zamierzamy prześladować mniejszości narodowych, ani cofać socjalnych dekretów rządu Moraczewskiego. To było powiedziane. Jeżeli powiem to jeszcze kilka razy, to będzie miało to taką samą moc, jakbym powiedział raz. Kandydatura socjalistów nie spotka się z naszą akceptacją, gdyż nie gwarantuje odpowiedniej reprezentacji Rzeczypospolitej poza granicami kraju. Ze względu na Komitet Narodowy Polski i armię Hallera, jak i ogólne, międzynarodowe przekonanie o dotychczasowych władzach Polski, jako sojusznikach Niemiec, lepiej, aby ster rządów i dyplomacji w naszym kraju przejęła endecja. OG: Czarny: zgodnie ze zbiorem zasad: 'najwyższe stanowiska państwowe (przede wszystkim Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu, Prezydent, Premier, ważniejsi ministrowie) powinny być obsadzone graczami.'/OG....
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=2252


Temat: Powstanie Listopadowe i Wielka Emigracja
...gubernie, wprowadzono rosyjski system monetarny, rosyjskie wagi i miary, kodeks karny oraz surową cenzurę e)Szkolnictwo podporządkowane Petersburgowi, rosyjski obowiązkowym przedmiotem, zamknięcie uniwersytetów w Wilnie i Warszawie 6.WIELKA EMIGRACJA a)Represje rosyjskie i nadzieja na pomoc państw zachodnich przyczyną wyjazdów polskich patriotów (ok.9-11tys.) do Francji, Anglii, Szwajcarii i Ameryki b)W Paryżu powstaje Komitet Narodowy Polski (1831-32, J.Lelewel), jego celem skupienie emigracji w walce o niepodległość c)Utworzenie radykalnego Towarzystwa Demokratycznego Polski (1832), program na podstawie socjalizmu utopijnego d)Gromady Ludu Polskiego - kolejna organizacja radykalna głosząca hasła utopijne, chęć wywołania kolejnego powstania narodowego e)Obóz Hotelu Lambert (Paryż - ks. Adam Czartoryski), konserwatyści, nie chcą...
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,730.html


Temat: Budowa i umacnianie pozycji Polski w Europie
...perspektywą zwycięstwa bolszewików, spowodowały możliwość reaktywowania państwowości Polskiej. Najistotniejszą kwestią dotyczącą budowy Polski i jej pozycji w Europie okazała się stabilizacja sytuacji politycznej i terytorialnej nowopowstałego państwa. Jeszcze zanim fakt odzyskania niepodległości stał się absolutnie rzeczywisty życie polityczne Polski już od 1917 roku kwitło w Paryżu. Zawiązany został wówczas Komitet Narodowy Polski, uznawany przez zwycięskie mocarstwa Ententy za oficjalne przedstawicielstwo Polski. Stojący na czele Roman Dmowski prowadził rozmowy z prezydentem Wilsonem jeszcze we wrześniu 1918 roku. Przedstawił on stanowisko polski w sprawach granic, ale dowiedział się jedynie, że sekcja polska Komisji House`a otrzymała wyraźne polecenia nie poruszania na konferencji kwestii ziem polskich, które znalazły się pod zaborem...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4466


Temat: KONGRES WIEDEŃSKI - I Wojna Światowa
...brygady odmówili złożenia przysięgi, Piłsudzki został wywieziony do twierdzy w Magdeburgu, a żołnierze, którzy się sprzeciwili do obozów, z tych, którzy podpisali stworzono Polski Korpus Posiłkowy RADA REGENCYJNA Jeden z 2-óch ośrodków władzy w Polsce, powołane do życia przez państwa centralne, miała pełnić funkcje państwowe do czasu powołania króla lub regenta, W P. były 2 konkurencyjne ośrodki władzy ORĘDZIE T.W. WILSONA Komitet Narodowy Polski zadbał, by po wojnie Polska odzyskała niepodległość, 08.02.1918r prezydent USA w swoim orędziu wygłosił, że polska ma być niepodległym państwem, Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość REWOLUCJE ROSYJSKIE BOLSZEWICY- obóz lewicowego ugrupowania wyodrębnionego w 1903 roku. Dążyli oni do rewolucji socjalistycznej i dyktatury proletariatu. MIENSZEWICY- byli przeciwnikami zbrojnego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5070


Temat: Kalejdoskopu c.d.
...a Rosja zrobiłaby to z Polakami, co robiła po każdym powstaniu narodowym... Wybrał więc Rosję - jako mniejsze zło. I wariant bezpieczniejszy. Jednak gdy w 1917 roku Rosję ogarnęła rewolucja bolszewicka endecja straciła grunt pod nogami. Na szczęście Roman Dmowski nie zmienił linii politycznej - i nadal stał po stronie Ententy. Tyle, że przeniósł się do Francji i tam wziął sprawę polską we własne ręce. W Paryżu utworzył Komitet Narodowy Polski, który został uznany przez państwa zachodnie na konferencji wersalskiej za legalny rząd Polski. Nie Rada regencyjna: KNP. I to właśnie dzięki temu Polska odzyskała niepodległość. Ale zanim doszło do konferencji wersalskiej Dmowski wykorzystywał swoje znajomości dla uzyskania jak najwięcej dla Polski. To właśnie on z Ignacym Paderewskim przekonywali prezydenta USA, p. Tomasza Wilsona do poparcia Polski....
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=460


Temat: dlaczego wierzyć w 1914
...bitwa o Pruszków, podczas której kontratak Rosjan zepchnął wojska niemieckie na linię rzeki Rawki. * 22 października – Józef Piłsudski wystąpił z inicjatywą powołania w Królestwie Polskim konspiracyjnej organizacji niepodległościowej: Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). * 5 listopada – I wojna światowa: wojska rosyjskie rozpoczęły drugie oblężenie twierdzy Przemyśl. * 25 listopada – Warszawa: powstał Komitet Narodowy Polski. * 30 listopada/1 grudnia – I wojna światowa: po wkroczeniu wojsk rosyjskich w nocy do Wieliczki rozpoczęła się bitwa pod Krakowem. * 2-12 grudnia – I wojna światowa: bitwa pod Limanową. * 6 grudnia – I wojna światowa: wojska niemieckie zajęły Łódź. * 22-25 grudnia – Bitwa pod Łowczówkiem Legionów Józefa Piłsudskiego z Rosjanami. * Stanisław Sośnicki ustanowił rekord Galicji...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3960


Temat: Ustrój w 1918 r. czyli Królestwo czy Republika...
...[sprawowaną jak piszę w imieniu nieistniejącego wówczas wladcy - króla] - jednej osobie - co oznaczalo, że zgodnie z prawem Pilsudski stal się regentem Cóż mam powiedzieć? Jak to ładnie ująłeś, w sensie "dorozumianym" nieinaczej. Abp Kakowski mówił jednak o zamiarze ustanowienia dyktatury, która bezpośrednio nie wywodziła by się z RR. W końcu to Ententa wygrała wojnę, a władzę Piłsudskiego - z formalnym tytułem regenta - Komitet Narodowy Polski w Paryżu z łatwością by podważył jako wywodzącą się z aktu prawnego pokonanych Państw Centralnych, uzyskując [wzorem Czechów] uznanie państw Ententy jako jedynego reprezentanata niepodległego państwa. Oczywiście to spekulacje, ale całkiem możliwe.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=10705


Temat: Ugrupowania polityczne na Emigracji
Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym powiązaniu z rewolucją społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod kierownictwem patriotycznej części szlachty. Polacy angażowali się we wszelkie ruchy rewolucyjne w Europie, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji Komitetu...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4565


Temat: Wiosna Ludów (Galicja, Paryż, Niemcy, Wiedeń) - referat
...zatarcie śladów przemian, które dokonały się po rewolucji franc.i rządach Napoleona Bonapartego i utrwalenie panowania „starego ładu”. Za początek W.L. uważa się rew. we Francji i w Berlinie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W.L. w Galicji była częścią rew.w monarchii habsburskiej. 20.III.1848 ukonstytuował się w Poznaniu Komitet Narodowy Polski. Wysłana do Berlina delegacja uzyskała od Fryderyka Wilhelma IV zgodę na „reorganizację narodową”. W rozumieniu Polaków oznaczała ona przejęcie od Niemców administracji w Poznańskiem oraz- wobec spodziewanego wybuchu wojny Prus z Rosją- również przygotowania wojskowe. Przy Komitecie powstał Wydział Wojskowy, w którym sprawami uzbrojenia zajmował się Ludwik Mierosławski. Zorganizował on 4...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5071


Temat: Ważne daty z historii nowożytnej Bałkanów i I Wojny Światowe
...kompania strzelecka przekroczyła granicę z Rosją 1914 (14 sierpnia) – wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał odezwę do Polaków 1914 (16 sierpnia) – powstał Naczelny Komitet Narodowy (NKN); przestała istnieć KSSN 1914 (wrzesień) – bitwa nad Marną (Niemcy-Francja) 1914 (październik) – założono Polską Organizację Wojskową (POW) 1914 (25 listopad) – endecja i realiści powołali w W-wie Komitet Narodowy Polski (KNP); powstał też Legion Puławski 1915 (4 maja) – bitwa pod Gorlicami 1915 – czwórprzymierze (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria) 1915 (maj) – zatopienie „Lusitanii” (1200 osób na pokładzie) 1915 – bitwa pod Ypres 1915 (grudzień) – powołano Centralny Komitet Narodowy (CKN) 1916 (luty-grudzień) – bitwa pod Verdun 1916 (lipiec-listopad)...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5061


Temat: Biernaccy w Królestwie Polskim i powstaniu listopadowym
Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego na dniu 8 grudnia 1831. r. we Francii zawia̜zanego: we Francii zawia̦zanego pod redakcją Komitet Narodowy Polski Paris Opublikowana przez Drukarnia A. Pinard, 1833 Na "Liście Tułaczów Polskich przystępujących do zgromadzeń ogólnych i do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu" widnieje nazwisko Karola Biernackiego Adres tułaców polskich we Francji do izby niższej Wielkiej Britanii i Irlandii 19 maja 1931 roku podpisali w Besancon: Wojciech Biernacki r. ppor. Karol Biernacki L. ppor. Tomasz...
Źródło: biernacki.fora.pl/a/a,317.html


Temat: Kalendarium
...czystości wód (od 1. do 7 kwietnia) San Marino – Inwestytura nowego Regenta Wydarzenia w Polsce 1284 – Braniewo uzyskało prawa miejskie. 1579 – król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński. 1656 – król Jan II Kazimierz złożył we lwowskiej katedrze śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski i zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. 1848 – Komitet Narodowy Polski w Poznaniu zniósł część obowiązków chłopskich wobec dworów. 1886 – odkryto skarb zakrzowski. 1898 – uruchomiono pierwszą na dzisiejszych ziemiach polskich kolej elektryczną na trasie Wąbrzeźno-Wąbrzeźno Miasto. 1900 – miejscowości Łazarz, Wilda i Jeżyce zostały przyłączone do Poznania. 1919 – powołano Główny Urząd Miar. 1919 – w poznańskim...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Sprawa Polski w 1914 r.
...żołnierzy. Uważam to za fakt oczywisty Po rewolucji Francja chcąc odgrodzić się od bolszewików wpadła na genialny pomysł poparcia niepodległości Polski. Wykorzystała niestabilną sytuację w Rosji i zgodziła się na utworzenie Armii Polskiej (Błękitnej Armii Hallera), by w ten sposób zapewnić sobie wpływ na wydarzenia w środ. Europie. 'my pozwalamy założyć wam armię, w zamian za to chcemy prawo głosu a propos waszej sprawy'. Komitet Narodowy Polski też został utworzony właśnie po to, by przymilić do siebie Polaków i w przyszłości mieć wpływ na ten kraj..
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=8960


Temat: Daty
1917 15 sierpnia – utworzono Komitet Narodowy Polski.
Źródło: dziupla.wxv.pl/viewtopic.php?t=1438


Temat: Mitologia 11 listopada
...pod rozkazodawstwem Rady Regencyjnej. FSO, faktycznie uprościłem nieco. Lecz to kim stał się Piłsudski 22 listopada zaczęło się właśnie 11-go. I mimo wszystkich pozostałych okoliczności, ciągłość faktów sprawczych odrodzenia państwowości zapoczątkowanej w Warszawie i następujących po sobie [włącznie z Traktatem Ryskim], nie była przerwana przez żadne siły czy ośrodki polityczne [mogące taką władzę uzyskać - np. Komitet Narodowy Polski z Dmowskim], które mogłyby podważyć uzyskaną godność Naczelnika Państwa, odpowiedzialnego za tworzenie tej państwowości. Czyli siłą rzeczy: Święto 11 listopada = Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Dwa symbole odzyskanej niepodległości, które nierozerwalnie są ze sobą powiązane. Powtorzę się: sam fakt w jaki sposób i kiedy zaczęto czcić święto 11 listopada oznacza, że to komuś innego byłą...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=10384


Temat: historia polski-ściąga
...wojska ros. z Król.Pol.- podzał: Pn.- gg. Warsz .-Besseler, Pd.-Auatria-gg.- Diller 5 XI 1916 – Akt – ces Niem i Austro-Węgier 6 XII- Tymczasowa Rada Stanu Król. Pol w Wa-wie 14 I 1917 – Tymczasowa Rada Stanu w Warsz.-Niemojowski 27 III 1917– sprawa pol. –wewn. Sprawa Niemiec 3 VI–marka polska w Król.Pol. 2 VII- kryzys przysięgowy 22 VII– areszt Piłsudskiego – Magdeburg 15 VIII – Komitet Narodowy Polski w Lozannie 12 IX - Rada Regen. w Warsz. –Kakowski, Lubomirski, Ostrowski-do powołania króla 20 IX- KNP w Lozannie-legalna władza 15 XI- Deklaracja Praw Naro- dów Rosji do samostanowienia 7XII- Rząd Polski – premier- Kucharzewski 8 I 1918 –orędzie Wilsona – 13.pkt – niepodl. Polska 31 X – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 7XI – Tymczasowy Rząd Ludowy Republ...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4257


Temat: Kalendarium
...muzyczny (ur. 1918) Wydarzenia w Polsce 1317 - Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim. 1457 - Gdańskie okręty kaperskie zwyciężyły przeważającą eskadrę duńsko-inflancką. 1887 - w Kalwarii Zebrzydowskiej ukoronowano obraz Matki Bożej czczonej w tamtejszym klasztorze oo. bernardynów. 1906 - Organizacja Bojowa PPS przeprowadziła akcję Krwawa środa. 1917 - powstał Komitet Narodowy Polski. 1918 - poświęcenie mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku 1919 - w Mysłowicach Niemcy dokonali masakry polskich górników, ich żon i dziecka, co doprowadziło do wybuchu I powstania śląskiego. 1920 - podczas bitwy warszawskiej polskim oddziałom udało się powstrzymać ofensywę bolszewicką. 1930 - w Łodzi odsłonięto pomnik ku czci ks. Ignacego Skorupki. 1937 - Stronnictwo...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Notatki: Powstania Narodowe Polaków
...patriotyczna w latach 1831-1846 Obawa przed represjami carskimi doprowadziła do politycznej emigracji prawie 9 tys. ludzi. Uciekinierzy kierowali się przede wszystkim do Francji, ale również Anglii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Wielu z nich kontynuowało działalność polityczną uczestnicząc w tworzonych na emigracji obozach politycznych. Pierwszym ugrupowaniem emigracyjnym był stworzony przez Joachima Lelewela centrowy Komitet Narodowy Polski (1831). Skupiał średnią szlachtę i inteligencję. Walka zbrojna “szlachty z ludem” prowadzona przy współpracy z międzynarodowym węglarstwem miała doprowadzić do odzyskania niepodległości przez Polskę, która miała być republiką. Postulował konieczność zniesienia pańszczyzny za odszkodowaniem. Działalność Komitetu została zwieszona w 1832 r., gdy Lelewel został wydalony z Francji...
Źródło: makaciatka.fora.pl/a/a,14.html


Temat: Co się zdarzyło w tym dniu ????
...w bitwie pod Legnicą. 1843 – do Szczecina wjechał pierwszy pociąg z Berlina, inaugurując kolej na Pomorzu. 1873 – otwarto most kolejowy w Toruniu. 1887 – w Kalwarii Zebrzydowskiej ukoronowano obraz Matki Bożej czczonej w tamtejszym klasztorze oo. bernardynów. 1905 – oddano do użytku Halę Targową w Chorzowie. 1906 – Organizacja Bojowa PPS przeprowadziła akcję Krwawa środa. 1917 – powstał Komitet Narodowy Polski. 1918 – poświęcenie mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. 1919 – w Mysłowicach Niemcy dokonali masakry polskich górników, ich żon i dziecka, co doprowadziło do wybuchu I powstania śląskiego. 1920 – podczas bitwy warszawskiej polskim oddziałom udało się powstrzymać ofensywę bolszewicką. 1930 – w Łodzi odsłonięto pomnik ku czci ks. Ignacego...
Źródło: swiatowid.fora.pl/a/a,101.html